Start - Het begin - Over Stefaan - Contact


Gemeenteraadsverkiezingen... Waarover gaat het ?

Meer dan ooit wil ik een speciale oproep doen aan alle kiezers... Weet dat deze verkiezingen gaan over jouw straat, jouw wijk en jouw stad. Straks kunnen jullie mee bepalen wie voor de komende 6 jaar 'de Stad Kortrijk' mee zal besturen!Weet verder ook dat er niet wordt gekozen voor één persoon maar voor 'een ploeg van mensen'. Aan u om te bepalen aan welke PLOEG, met kennis van zaken en voldoende ervaring, u die verantwoordelijkheid wenst te geven.

Op 14 oktober staan bij ons 41 geëngageerde kandidaten klaar, die elk op hun manier één of meerdere maatschappelijke engagementen opnemen. Ze staan midden de mensen, houden van overleg en wensen dat onze stad goed bestuurd wordt.

Info over digitaal stemmen

In Kortrijk zullen de de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 voor het eerst elektronisch verlopen. Al gaat het om een eenvoudig en gebruiksvriendelijk stemsysteem, toch hebben vele mensen hierover vragen. Het stadsbestuur doet er alles aan om u in de loop van september de kans te geven even te komen "oefenen" met de stemcomputer.

Op de webpagina http://www.kortrijk.be/verkiezingen vindt u alvast heel wat informatie en kunt u een kort filmpje bekijken hoe er moet worden gestemd.

Ook volmachtformulieren kunt u van deze webpagina afhalen. Om de burger goed te informeren ontwikkelde de organiserende Vlaamse overheid eveneens een verkiezingswebsite. Zo kunt u op de site www.vlaanderenkiest.be een antwoord vinden op vele vragen alsook voorbereidende activiteiten rond het verkiezingsgebeuren van 14 oktober nauwkeurig mee volgen.

Klik hier en bekijk mijn 2012 brochure.

SB

Klik hier en bekijk mijn 2006 brochure.


Banner Stefaan Bral

Wie hard werkt telt op, wie samenwerkt vermenigvuldigt!


Website (c) 2012 Stefaan Bral